Info

      

                                                                                          Deze pagina bevat overige informatie welke elders niet op de site terug te vinden is.

Reglementen:                                                                                                                                                                                  


Statuten

Huishoudelijk Regelement

Stamboek Registratieregelement

Nota SRP Welzijn paardenhouderij

 

 

Battie.
email: nsvtbattie@gmail.com

 

 

Dochterstamboeken

België

Denemarken

Zweden

 

 

Tarievenlijst NSvT 2016

Lidmaatschap Inschrijfgeld nieuw lid                                                                                             € 13,50

Lidmaatschap Contributie                                                                                                              € 48,50

Lidmaatschap Contributie leden buitenland                                                                                   € 59,50

Lidmaatschap Nieuw lidmaatschap na 1 augustus lopend kalenderjaar dan

ontvangt u Euro 10,00 korting (inschrijfgeld nieuw lid blijft   

gehandhaafd)

Registratie Chippen                                                                                                                       € 13,50

Registratie Chip/transponder registreren in bestaand paspoort *

(indien de geregistreerde naam van de eigenaar in het

paspoort afwijkt van het I&R formulier voor registratie van

de chip/transponder dient tevens het tarief voor tenaamstelling

betaald te worden) *exclusief verzendkosten                                                                               € 17,00

Registratie Paspoort voor leden *                                                                                                 € 27,50

Registratie Paspoort voor leden buitenland , i.v.m. verzendkosten                                              € 32,50

Registratie Paspoort niet leden *                                                                                                   € 48,00

Registratie Duplicaat paspoort *                                                                                                    € 85,00

Registratie Te laat ingeleverde geboorteberichten: aangifte veulen of   

na 1 januari van het volgende jaar                                                                                                € 25,00   

Registratie Tenaamstelling eigenaar paard *                                                                                € 17,00

Registratie Stalnaam per jaar                                                                                                        €   6,75


  

Registratie Opname Stamboekveulen (inschrijfgeld )                                                                   € 45,00

Registratie Stamboekcertificaat (incl. 10 euro statiegeld)                                                             € 15,00

Registratie Aanpassingen/overschrijving stamboekcertificaat                                                      €   5,00


  

Dekhengsten Dekovereenkomsten per stuk (>20 stuks Euro 1,30 p.st) *                                    €   1,50

Dekhengsten Afdracht per gedekte merrie door hengstenhouder                                                € 15,00

Dekhengsten Boete te laat ingeleverde dekovereenkomst (na 31 oktober of

na geboorte veulen)                                                                                                                     €  25,00

Dekhengsten Deelname hengstenshow                                                                                         gratis

Keuring Inschrijfgeld premie-keuring veulens/enters/twenters (tevens opname)                         € 25,00

Keuring Inschrijfgeld premie-keuring merries en ruinen                                                               € 40,00   

Keuring Inschrijfgeld premie-keuring merries en ruinen 5 of meer paarden op jaarbasis

                                                                                                                                                      € 35,00

Keuring Dekhengstenkeuring                                                                                                       €125,00

Keuring Modelkeuring                                                                                                                   € 30,00


  

Labkosten DNA onderzoek bij Animal Genetics (ouderschap)                                                    €100,00

Labkosten DNA onderzoek bij Animal Genetics (individueel DNA Profiel)                                  €  40,00

Labkosten DNA onderzoek bij Animal Genetics – PSSM1                                                          €  40,00

Labkosten DNA onderzoek bij Animal Genetics – Kleurentest(per test)                                     €  25,00   

Labkosten DNA onderzoek bij Animal Genetics – Kleurentest compleet                                    €100,00


  


  

PR Media Primair                                                                                                                        op aanvraag

PR Bontjes op de website                                                                                                           voor leden gratis

PR   Verkoop eenmalige losse Battie *                                                                                        €   6,00 ( EXCL. verzendkosten ) 


  

Alle bedragen zijn incl. BTW

* exclusief verzendkosten , de bijkomende verzendkosten worden tegen geldend tarief berekend , uitgezonderd eerste afgifte paspoort veulen.


De mensen achter het NSvT

  

Bestuur

  

  

Sport   en recreatie

  

  

Jury

  

  

Type   inspectie

  

  

Stamboek   consulent

  

  

Leonoor   van Dongen (Vz)
  
  Renske Anemaat (sec)
  
  Wendy Klarenbeek (com. Fok)
  
  Britta van Kranen (S&R)
  
  Marina Grotenboer van Es (alg.)
  
  

  

Carolina   Habermehl (penm)

  

  

Britta van   Kranen (voorzitter + wedstrijdsecretariaat regio Noord)

  

Cynthia Kerkhoff

  

Leonoor van Dongen

  

Marlien Bakker - Hageman
  
  Patrick Maris
  
  Sandra Keyzer

  

 

  

  

Henk-Jan van   der Bijl

  

Lei Linders

  

Els de Wijs

  

Jan Claes

  

Gerda Delfstra

  

Leid de Ruyter

  

Jolanda Raadjes

  

 

  

  

Natalie   Karssing 

  

Leid de Ruyter

  

Jolanda Raadjes

  

Lisanne Gerrits

  

Chantal Borst-Platel

  

 

  

  

Leen Huber

  

Rudy Asbroek

  

 

  

  

Website

  

 

  

Chantal Borst-Platel , in opdracht van het NSvT